من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

بازدید :
1074

روش های خارج کردن خودرو از شن

اگر در زمین های صاف در شن گیر کردید از گاز دادن به جلو بپرهیزید. این کار باعث بیشتر فرو رفتن شما در شن می شود. خودرو را در دنده عقب قرار دهید و سعی کنید به آرامی از مسیری که توسط لاستیک های شما ایجاد شده به عقب بروید چون این مسیر نسبت به زمین های اطراف از استحکام بیشتری برخوردار است. وقتی که به میزان کافی به عقب رفتید سعی کنید مجدداً به جلو حرکت کنید، مراقب باشید که مجدداً در شن فرو نروید. با این روش می توانید مسافت بیشتری به جلو بروید و هر بار که گیر کردید این عمل را تکرار کنید.

در صورتی که شما قادر به برگشت هم نیستید از خودرو خارج شوید و شن های اطراف لاستیک خودرو را به کنار بزنید و اطمینان حاصل کنید که قسمت های زیرین خودرو با شن ها در تماس نیست. اگر موفق نشدید باد چرخ ها را باز هم کم کنید. در این حالت اگر خودرو شما باز هم از شن خارج نشد می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

1-اگر تعداد افراد همراه زیاد هستند چند نفر در جلو یا عقب خودرو بخوابند و پاها را به زیر خودرو فشار دهند. عضله پا قوی ترین عضله در بدن انسان است با این روش می توانید کمتر خسته شوید و بیشترین انرژی را به خودرو وارد کنید.

2- در زیر خودرو جک بزنید. طبیعی است باید جسم مسطحی در زیر جک قرار دهید تا جک در شن فرو نرود. در این مواقع جک هایی که با باد اگزوز کار می کنند بسیار مفید هستند. حتماً در زیر جک بادی صفحه ای چوبی یا فلزی قرار دهید تا در شن فرو نرود.

3-اگر خودروهای دیگری همراهتان هستند از روش بکسل کردن استفاده کنید.

4-اگر تنها هستید باید از وینچ استفاده کنید البته اگر داشته باشید.

5-اگر آب به اندازه کافی همراه دارید می توانید با مرطوب کردن شن های جلوی چرخ ها به راحتی خودرو را از شن خارج کنید.

هرگز تنها به کویر سفر نکنید. اگر تعداد خودروها کمتر از 3 بود از سفر کردن خودداری کنید.

روش های خارج کردن خودرو از شن

روش های خارج کردن خودرو از شن


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری