من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

بازدید :
1107

تکنیک های رانندگی در شن
فشار باد لاستیک ها
اولین اقدام قبل از رانندگی در مناطق شنی یا باتلاقی، کم کردن باد لاستیک هاست. این امر باعث می شود که سطح تماس لاستیک خودرو با زمین سست افزایش یابد و فشار کمتری بر مساحت واحد زمین وارد شود در نتیجه فرو رفتگی لاستیک در مناطق شنی و باتلاقی به طور چشمگیری کاهش می یابد. علاوه بر این فشار کمتری بر خودرو وارد می شود.

این روش شروع مناسبی برای یک رانندگی لذت بخش در مناطق کویری است. میزان کم کردن باد بستگی دارد به نوع خودرو، نوع لاستیک و زمین شنی که قصد رانندگی در آن را دارید. برای کم کردن باد، خودروی خود را در یک زمین صاف قرار دهید، یک آجر به فاصله 1 سانتیمتری دیواره جانبی لاستیک عقب قرار دهید سپس شروع به کم کردن باد کنید تا آنکه دیواره جانبی لاستیک با آجر تماس پیدا کند بعد از آن فشار باد را اندازه بگیرید و برای دیگر چرخ ها هم انجام دهید. این میزان فشار باد برای آغاز حرکت بر روی زمین های شنی مناسب است. در صورتی که حرکت خودرو با مشکل رو به رو بود باد بیشتری کم کنید. در صورتی که فراموش کردید از روش فوق برای کم کردن باد استفاده کنید و در منطقه شنی هستید میزان فشار باد را بر روی 100kpa و یا 15 psi قرار دهید. معمولاَ این فشار باد مناسب است. فراموش نکنید اگر قصد کم کردن باد لاستیک را دارید حتماً پمپ باد همراه داشته باشید تا بعد از خروج از منطقه شنی باد لاستیک را به حالت اولیه برگردانید تا به لاستیک های شما آسیبی وارد نشود. حرکت با باد کم بر روی زمین های سخت مانند آسفالت باعث کاهش عمر لاستیک و ترک خوردن دیواره های جانبی آن می شود.

در زمان گیر کردن در شن ها فشار باد لاستیک می تواند تا 40 kpa و یا 6 psi کاهش یابد. این فشار، حداقل فشار لازم برای یک لاستیک در زمین های نرم است و کاهش بیشتر این فشار تأثیری بر راحت تر راندن در شن ها ندارد چه بسا که کار رانندگی را مشکل تر نیز کند.

تکنیک های رانندگی در شن

تکنیک های رانندگی در شن


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری