من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

بازدید :
1300

حرفه ای گره بزنید

آشنایی با روشهای گره زدن طناب می تواند در موارد بسیاری مثل بکسل کردن، اضافه کردن طول طناب و یا نصب چادر به شما کمک کند. به هر حال، یک گردشگر حرفه ای که در طبیعت با ساده ترین ابزارهای اولیه سر و کار دارد، نمی تواند با طناب و ریسمان سر و کار نداشته باشد. البته تنها با خواندن مقالات، نمی توانید چیزی یاد بگیرید و برای حرفه ای گره زدن باید تمرین و ممارست داشته باشید. بنابراین بهتر است برای یادگیری بیشتر، بعد از خواندن این مطلب به صورت ذهنی و عملی این آموخته ها را تمرین کنید.


گره زدن دو طناب
روش1

1-ابتدا دو طناب را در مقابل یکدیگر قرار دهید.2-سر طناب اول را به فاصله 10 سانتی متر از سر طناب دوم گره بزنید.3-سر طناب دوم را نیز مانند روش قبل به طناب اول گره بزنید.4-انتهای دو طناب را بکشید تا گره ها به همدیگر گیر کنند.این روش آسان ترین و سریع ترین راه گره دو طناب به یگدیگر می باشد و از استحکام خوبی نیز برخوردار است.
روش 2

1-ابتدا با طناب اول در دست خود یک حلقه درست کنید . اطمینان حاصل کنید که سر طناب در سمت چپ قرار دارد.2-سر طناب دوم را در حلقه ای که درست کردید , وارد کنید.3-سر طناب دوم را دور حلقه از زیر طناب اول بچرخانید.4- سر طناب دوم را از داخل حلقه طناب اول عبور دهید و آن را از زیر بدنه خودش عبور دهید تا حلقه دیگری تشکیل شود. سپس انتهای طناب دوم را بکشید تا گره محکم شود.

گره زدن طناب به جسم ثابت
روش 1

این گره استحکام متوسطی دارد و برای تحمل نیروی کم و یا کشیدن اجسام سبک ( تا 100 کیلو ) مورد استفاده قرار می گیرد. برای وزنهای سنگین این گره توصیه نمی شود.1-سر طناب را از پشت جسم ثابت عبور دهید و به کنار بدنه طناب نزدیک کنید.2-سر طناب را از زیر بدنه طناب عبور دهید.3-سر طناب را از بالا وارد حلقه ایجاد شده کنید.4-بدنه طناب را بکشید تا گره محکم شود.
روش 2این گره برای استحکام بیشتر گره روش 1 مورد استفاده قرار می گیرد.1-همانند روش یک بار دیگر کلیه مراحل را تکرار کنید.2-انتهای طناب را بکشید تا گره محکم شود .لازم به توضیح است که ابتدا از محکم بودن گره روش اول اطمینان حاصل کنی

ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری