من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

بازدید :
955

راه رفتن را یاد بگیرید

اگر بشنوید که برای حرفه ای شدن در گردشگری باید راه رفتن را یاد بگیرید، چه عکس العملی خواهید داشت؟ تعجب می کنید و دلخور می شوید؟ یا این جمله را به شوخی برداشت می کنید و از کنارش می گذرید؟ حقیقت این است راه رفتنی که همه ما از دوران کودکی آن را آموخته ایم، رمز و رازهایی دارد که شاید دانستنشان هیچ وقت به کارتان نیاید اما وقتی قرار است به طور حرفه ای سفر کنید، حتما باید از این نکته ها مطلع باشید

راه رفتن را یاد بگیرید

راه رفتن را یاد بگیرید


پیاده روی در مسیر دایره وار

تمایل همه ما به حرکت برروی مسیری دایره وار است. این اتفاق معمولا به خاطر تفاوت در طول قدم هایمان رخ می دهد. به طوری که این تفاوت سبب می شود که فرد هنگام پیاده روی معمولی تغییر جهت بدهد. به همین دلیل سالها پیش ارتش امپریال آلمان تحقیقاتی بر روی سربازان انجام داد تا به آنها کمک کند که این انحراف مسیر را تصحیح کنند. میزان این انحراف وقتی که با سرعت پیاده روی می کنیم یا وقتی سر رو به جلو قرار دارد (مثل هنگامی که کوله پشتی حمل می کنیم) بیشتر است. با این حال دور یک دایره کامل را زدن بین یک یا شش ساعت طول می کشد. بنابراین هیچ بعید نیست که اگر در جنگل یا بیابان گم شدید، بعد از چند ساعت پیاده روی برای پیدا کردن مسیر، سر جای اولتان قرار بگیرید!

تمایل همه ما به حرکت برروی مسیری دایره وار است. این اتفاق معمولا
به خاطر تفاوت در طول قدم هایمان رخ می دهد. بنابراین هیچ بعید نیست که
اگر در جنگل یا بیابان گم شدید، بعد از چند ساعت پیاده روی برای پیدا کردن مسیر، سر جای اولتان قرار بگیرید!
اما انحراف از یک مسیر مستقیم دلایل دیگری هم دارد. مثلا همه ما دارای «چشم غالب» هستیم. اگر با انگشت نشانه خود نقطه ای را در دوردست درحالی که هر دو چشم شما باز است نشانه بروید خواهید دید که انگشت شما تنها توسط یکی از چشمهایتان دنبال می شود. بنابراین ممکن است چشم غالبتان شما را از مسیر راست منحرف کند و به سمتی ببرد که خودش می خواهد!

دلیل دیگر، تعادل نداشتن محتویات کوله پشتی یا خوب قرار نگرفتن کوله پشتی روی پشت شما است که می تواند با تحمیل یک انحراف جزئی به فرم بدن شما، از راه مستقیم منحرفتان کند.
کسانی که صورتشان را درمقابل موانع مانند: وزش باد،باران، شیب تند یک تپه، توفان شن و نور خورشید برمی گردانند بیشتر درمعرض چنین انحرافاتی قرار میگیرند.
هنگامی که افراد به مانعی برمی‌خورند همیشه از سمت راست مانع آن را دور می‌رنند و طبیعتاً کمی منحرف می‌شوند. این مطلب در مطالعات ارتش سوئیس بر روی مسافرت های کوهستانی نشان داده شده است.


به راه راست بروید!
همیشه یادتان باشد که «کوتاهترین مسیر بین دو نقطه است.» در یک فضای باز و بدون درخت نشانه ای را انتخاب کنید و به سمت آن حرکت کنید. دو نشانه بارز در جلوی خود انتخاب کرده و آنها را به هم وصل کنید یا دو نقطه یا نشانه در پشت سر خود انتخاب کنید و آنها را به هم وصل کنید. هراز چند گاهی به عقب نگاه کنید تا مطمئن شوید در مسیر درست حرکت می کنید. اگر فقط یک نشانه پیش رو دارید، یکی دیگر بسازید. (مثلاً پرچمی بر روی یک بلندی)
اگر گروهی از افراد درحال پیاده روی در منطقه ای هستند که تقریباً بدون هیچ نشانه و نمادی است، می توان از خود افراد گروه به عنوان نشانه استفاده کرد. افراد با فاصله های مشخص از یکدیگر حرکت می کنند به طوری که فاصله نفر آخر به اندازه ای است که در طول مسیر، نفر جلو و همچنین صف افراد درحال حرکت را ببیند.

نفر آخر توسط افراد گروه با نفر جلو در تماس است و وقتی احساس می کند که نفر جلو از مسیر مورد نظر منحرف شده به او علامت می دهد که به مسیر اصلی برگردد. این روش در روزهای برفی بسیار کاربردی است. (در روزهای برفی افراد باید با طناب به هم وصل شده باشند.)
در تاریکی یا مه، فریاد زدن نفر آخر و یا انتقال پیام به صورت فرد به فرد (از ته صف به سمت جلو) راه مناسبی برای حفظ مسیر است.
رسیدن به صدایی که از دور می‌آید هم می تواند مقصد مسیر حرکت ما باشد. برای تعیین جهت گوش های خود را تیز کنید و سرتان را به سمت صدای مورد نظر کج کنید تا بتوانید جهت بلندترین صدایی را که در فضاست تشخیص دهید.

در تاریکی یا مه، فریاد زدن نفر آخر و یا انتقال پیام به صورت فرد به فرد
(از ته صف به سمت جلو) راه مناسبی برای حفظ مسیر است


امتداد رودخانه فرعی
- رودخانه هنوز به عنوان راه طبیعی رفت و آمد درنظر گرفته می شود. معمولاً سرخپوستان از رودها و نهرهای کوچک استفاده نمی کنند بلکه مسافرتشان در امتداد حاشیه نهرها یا انشعابات بین حوزه دو رودخانه است.
- اگر در حاشیه رودخانه حرکت کنید به قسمت های کم عمق می رسید، در باتلاق، لجنزار گرفتار می شوید و همچنین باید با انواع پشه ها و حشرات خونخوار رو به رو شوید.
- پیاده روی روی حاشیه یا ساحل دو رود بزرگ فرعی مطلوبتر است. رشد گیاهان، کمتر و درختان کوچکتر هستند. باتلاق و لجنزار وجود ندارد. چشم انداز خوبی دارد که در پیدا کردن مسیر کمک‌تان می کند. به ندرت حشره ای در مسیری که دستخوش باد است دیده می شود.


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری