من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

بازدید :
969

راهنمایی حشرات!

فکرش را می کردید حشرات یکی از راهنمایان خوب گردشگران برای جهت یابی باشند؟ شاید میلیون ها سال طول کشیده باشد تا بشر الگوی زیستی و حرکتی حشرات و حیوانات را بررسی کرده و ارتباط آن را با جهت شناسی کشف کرده باشد. بنابراین برای یک بار هم که شده تلاش پدرانتان را ارج بنهید و دستاوردهای علمی شان را یاد بگیرید تا در سفرهایتان از آن استفاده کنید. به هر حال عبور از طبیعت برای هر کدام از ما پیش می آید و اصولا این طور وقت هاست که رابطه لنگه کفش و بیابان را با گوشت و پوستتان درک خواهید کرد!اگر دیدید جانوران در نقطه ای شهرسازی کرده اند مطمئن باشید اینجا جای

امنی است. البته ایمن ماندنتان از هجوم حشرات و حیوانات را تضمین نمی کنیم! اما می توانید از بابت باد خیالتان را راحت کنید

راهنمایی حشرات!

راهنمایی حشرات!


در معیت عنکبوت ها
- عنکبوت ها لانه خود را در مقابل باد نمی سازند. اگر در مسیرتان با یک تار عنکبوت پاره شده و دوباره ساخته شده رو به رو شدید نشان دهنده این است که باد وزیده شده، باد غالب نبوده است و اتفاقی از این جهت وزیده است. این قضیه به شناخت جهت باد منطقه و احیانا تشخیص سمت و سوی مناسب چادر زدن یا بقیه فعالیت هایی که به باد مرتبط هستند، کمک می کند.

- اغلب حیوانات، پرندگان و حشرات لانه های خود را خارج از مسیر باد و ایمن می‌سازند. اگر دیدید جانوران در نقطه ای شهرسازی کرده اند مطمئن باشید اینجا جای امنی است. البته ایمن ماندنتان از هجوم حشرات و حیوانات را تضمین نمی کنیم! اما می توانید از بابت باد خیالتان را راحت کنید. برای آنکه مسیر لانه سازی جانوران را پیگیری کنید، باید بدانید که در بالای عرض جغرافیایی شمالی، قسمت شرقی تپه ها و کوه ها برای خانه سازی بهتر و مناسب تر است. در این فضاها شما می توانید به راحتی لانه های زیرزمینی موش ها را زیر کُنده های مرده درختان ببینید و لانه دارکوب ها و پرندگان را پیدا کنید. اینها نشان دهنده جهت شرقی، جنوب شرقی و جنوب هستند.


مورچه‌ها خاك را از لانه بیرون می‌ریزند تا ذخیره‌گاه خود را وسیع‌تر كنند و آن

را سمت شرق می‌ریزند تا هنگام روز راحت‌تر كار خود را انجام دهند. به این ترتیب

با نگاه به روند ساختمان سازی مورچه ها می توانید چهار جهت جغرافیایی

را شناسایی کنید

مورچه راهنما
- مورچه های جنوبی، مور تپه ها یا خانه های خود را بر روی شیب های جنوب شرقی می سازند چون خورشید در پاییز و زمستان بیشتر به این قسمت ها می تابد. آنها مور تپه های خود را نزدیک درختان و صخره های جنوبی و جنوب شرقی بنا می کنند. تنها مورچه دروگر غرب آمریکایی است که فقط ورودیه مور تپه را در پایین جنوب شرقی و جنوبی می‌سازد. البته لانه مورچه نقره ای هم در مناطق کوهستانی بلند کولورادو به همین شکل است.

- یادتان باشد که مورچه‌ها همیشه خاك لانه‌ خود را به سمت شرق می‌ریزند تا هنگام روز به عنوان سایه‌بانی برایشان عمل كند. در حقیقت مورچه‌ها خاك را از لانه بیرون می‌ریزند تا ذخیره‌گاه خود را وسیع‌تر كنند و آن را سمت شرق می‌ریزند تا هنگام روز راحت‌تر كار خود را انجام دهند. به این ترتیب با نگاه به روند ساختمان سازی مورچه ها می توانید چهار جهت جغرافیایی را شناسایی کنید.

ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری