من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

بازدید :
1554

کجا کمپ بزنیم؟

ویژگی هایی كه می توان در برقراری كمپ در نظر گرفت بسیار متعدد است اما مهمترین مسائلی كه باید رعایت شود به قرار زیر است:


1- محل برقراری كمپ باید ایمن باشد و دور از ریزش سنگ، برف، یخ، بهمن و وزش باد باشد.
2- محیط اطراف برقراری كمپ می بایست بررسی شود كه در مسیر عبور حیوانات وحشی نظیر گراز و غیره و مسیر عبور گله های گاو گوسفند نباشد.
3- محل استقرار كمپ می بایست حداقل 27 متر از حاشیه رودخانه و دریاچه ها دور باشد تا در هنگام مد و طغیان مصون باشد.
4- زیر چادر را از هرگونه سنگ و بوته پاك كنید. زمین های خاكی و ماسه ای بهترین نوع انتخاب می باشند زیرا نرمی آن استراحت مطلوبی را به دنبال دارد و همچنین كف چادر صدمه نخواهد دید.
5- زمینی را انتخاب كنید كه كمترین میزان رطوبت را داشته باشد.
6- مكان مورد نظر حدالامكان در در پناه باشد تا در مواقع باد و توفان كمترین فشار به چادر وارد شود.
7- محل چادر باید زمینی هموار و بدون شیب باشد و در صورت اجبار باید تا جایی كه امكان دارد زمین را هموار نمود.
8- محل چادر باید دور از كناره راه ها و بالای آنها قرار داشته باشد تا افراد و وسیله نقلیه بخصوص در تاریكی با آن برخورد نكنند و همچنین بر اثر عبور و تردد در معرض پرتاب و ریزش سنگ قرار نگیرد.
9- انتخاب مكانی مرتفع كه آب به آنجا راه نیابد.

10- جهت های شرقی و یا جنوبی تپه ها، جنگل ها و موانع دیگر را برای استقرار كمپ انتخاب كنید چراكه در نیم كره شمالی باد معمولا از غرب می وزد.
11- از موانع طبیعی در برابر باد استفاده كنید تا زحمت ساخت و سازتان كمتر شود. موانعی مانند صخره ها، درختان، درختان افتاده، غارها، درون سنگ ها و تپه های شنی.
12- اگر در كنار حجم زیاد آب سر پناه می سازید از مناطقی كه پایین تر از سطح آب هستند اجتناب كنید.
13- از آبراه های خشك شده دوری كنید چراكه یك توفان ویا باران ممكن است كمپ شما را دچار سیل كند.
14- آیا آب در دسترس است؟ حدالامكان كمپ را در نزدیكی آب قابل شرب برپا كنید (مانند چشمه ها) تا برای رفع نیاز كمترین مشكل را داشته باشید.
15- در نزدیكی آب های راكد و آب های با جریان بسیار كند كمپ نزنید چراكه این آب ها احتمالا محل تجمع تعداد بسیاری حشره است كه آرامش شما را دچار مشكل می كنند. (البته روشهایی برای دور كردن حشرات در طبیعت وجود دارد كه در آینده آموزش داده خواهد شد.)
16- مراقب مناطفی كه پر از مورچه است باشید.
17- مراقب باشید در معرض زنبورهای عسل وحشی و زنبورهای سرخ قرار نگیرید.
18- ورودی پناهگاهتان را رو به شرق بسازید كه بتوانید از اولین اشعه های خورشید استفاده كنید، این شما را گرم می كند و روحیه تان را افزایش می دهد.
19- از مخفی گاه حیواناتی مانند خرس و آبخور حیواناتی مانند پلنگ دوری كنید و در آنجا كمپ را برقرار نكنید.(راه های شناخت این مكان ها آموزش داده خواهد شد.)
20- از درختان خشك شده و پوسیده كه احتمال افتادنشان است دوری كنید. این مساله را جدی بگیرید ، ممكن است با یك باد یا توفان در هنگام خواب دچار مشكل غیر قابل جبرانی شوید.

21- از مناطق بهمن گیر دوری كنید، احتمال ریزش بهمن و ریزش سنگ در تابستان در این مناطق وجود دارد، در این مناطق احتمال رانش زمین گلی نیز وجود دارد كه بر اثر ریزش باران پدید می آید. این مناطق را می توان از روی كمبود پوشش گیاهی و شیب یكدست و تندشان تشخیص داد.
22- از روشن كردن هر گونه وسیله گرمایی و روشنایی كه دارای شعله می باشند در داخل چادر خودداری كنید. پوشش چادر به شدت قابل اشتعال بوده و ایجاد شعله در چادر می تواند خطر آفرین باشد.بهتر است طبخ غذا در خارج و دور از چادر انجام گیرد و برای روشنایی از چراغهای باطری دار استفاده شود . برای گرم شدن در چادر از لباس گرم ، كیسه خواب و یا كیسه آب گرم استفاده نمایید.
23- برای جلوگیری از ورود حیوانات موذی و گزنده و نفوذ سرما و باد و باران ، درب چادر فقط در زمان ورود یا خروج باز شود و بلافاصله بسته شود.
24- در زیر درختان بلند كمپ نزنیدبخصوص اگر آن درخت بلندترین یا تنها درخت منطقه باشد. (به جهت دوری از خطر صاعقه)
25- در طبیعت گردی و كمپینگ پیدا كردن محلی برای توالت بسیار مهم است، توالت باید حداقل 50 متر از محل كمپ و رودخانه و ذخیره آب آشامیدنی دور باشد.
26- زیر درختان خشك آتش روشن نكنید.

کجا کمپ بزنیم؟

کجا کمپ بزنیم؟


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری