من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

بازدید :
1560

عیوب متداول خودرو در هنگام سفر

اگر در هنگام مسافرت در وسط جاده ماندید مطمئن باشید كه خودروی شما عیبی پیدا كرده است. چون خودرو بدون دلیل از حركت باز نمی ماند. در این صورت بكسل كردن خودرو از جاده به نزدیك ترین تعمیرگاه خیلی گران تمام خواهد شد و پیدا كردن تلفن یا جایی كه بتوانید كمك بخواهید نیز مشكل است. می توانید با صبر و حوصله عیب موتور را حدس بزنید و آن را برطرف كنید. برای شروع، قبل از هر كاری ساسات را كمی بكشید. اگر موتور به كار خود ادامه داد معلوم می شود عیب در قسمت سوخت رسانی است. در غیر این صورت اشكال در قسمت جرقه زنی است. برای برطرف كردن هر دو نوع عیب فوق، به شرح ذیل عمل كنید.

عیوب متداول خودرو در هنگام سفر

عیوب متداول خودرو در هنگام سفر


كنترل سیستم سوخت رسانی
ابتدا لوله متصل به باك و بنزین را پیدا كرده و لوله را از طرف پمپ در بیاورید. سطح لوله را نسبت به سطح باك كمی پایین تر بگیرید. اگر مایع بنزین جاری شد باك بدون عیب است، اگر بنزین جاری نشد باك گرفته است. در صورت گرفتگی باك می توانید با فوت كردن به داخل لوله، گرفتگی را برطرف كنید. اگر عیب از باك نبود. لوله بنزین را كه از پمپ بنزین به كاربراتور وصل شده، از جای خود (كاربراتور) در بیاورید سر لوله را به طرف خارج موتور بگیرید. تك استارت بزنید، اگر مایع بنزین بدون حباب جهید، پمپ سالم است، در غیر این صورت توری صافی بنزین گرفته است. با فوت كردن یا باد گرفتن، عیب برطرف می شود. در صورت بیرون آمدن مایع بدون حباب از لوله پمپ و روشن نشدن آن، عیب در كاربراتور است. با باز كردن هواكش و حركت پیستون كاربراتور به طرف بالا، (در صورت داشتن گیر با روغن عیب را برطرف كنید) موتور روشن خواهد شد.

كنترل سیستم جرقه زنی
اولین كنترل و بررسی را از وایرها، دلكو و كویل شروع كنید. در ابتدا دقت كنید كه وایرها از جای خود بیرون یا قطع نشده باشند. در دلكو را از جای خود جدا كرده و دقت كنید كه ترك نداشته باشد. از كسی كمك بخواهید كه به خودرو تك استارت بزند. در حالت فوق، چكش برق خواهد چرخید و جرقه آبی رنگی بین دهانه پلاتین دیده خواهد شد.

ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری