من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹

بازدید :
1092

آداب غسل و نماز و دعا در وقت ‏بیرون رفتن

سید بن طاوس- علیه الرحمه- روایت كرده است كه چون اراده سفر نماید، سنت است كه غسل كند پیش از بیرون رفتن.

در حدیث معتبر از حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم منقول است كه هیچ خلیفه‏اى آدمى در اهلش نمى‏گذارد بهتر از آن كه در وقت‏ بیرون رفتن دو ركعت نماز بگزارد. پس بگوید: «اللهم انى استودعك نفسى و اهلى و مالى و ذریتى و دنیاى و آخرتى و امانتى و خاتمة عملى. »

ابن طاوس- علیه الرحمه- گفته است كه در ركعت اول قل هو الله احد و در ركعت دوم انا انزلناه بخوان.

در حدیث معتبر منقول است كه چون حضرت امام محمد باقر (ع) اراده سفرى مى‏كردند، خانواده خود را در حجره‏اى جمع مى‏كردند و این دعا مى‏خواندند: «اللهم انى استودعك الغداة نفسى و مالى و اهلى و ولدی و الشاهد منا و الغائب اللهم احفظنا و احفظ علینا اللهم اجعلنا فی جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك و لا تغیر ما بنا من عافیتك و فصلك».

در روایت دیگر منقول است كه چون حضرت رسول (ص) اراده سفرى مى‏نمودند، این دعا مى‏خواندند در وقتى كه بر مى‏خاستند كه متوجه شوند (رو به مقصد كنند): «اللهم بك انتشرت و الیك توجهت و بك اعتصمت انت ثقتى و رجائى اللهم اكفنى ما اهمنى و ما لا اهم له و ما انت اعلم به منى اللهم زودنى التقوى و اغفرلى و وجهنى الى الخیر حیث ما توجهت. »
سید بن طاوس- علیه الرحمه- روایت كرده است كه چون بر در خانه بایستد، تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام بخواند و سوره حمد و آیة الكرسى را به نحوى كه گذشت، بخواند.

در حدیث معتبر از حضرت موسى بن جعفر(ع) منقول است كه هر كه اراده سفرى نماید و در خانه خود بایستد و به جانبى كه اراده دارد حرکت کند، پس سوره حمد را از پیش رو و جانب راست و جانب چپ بخواند و آیة الكرسى را نیز از پیش رو و از جانب راست و از جانب چپ بخواند. پس بگوید: «اللهم احفظنى و احفظ ما معى و سلمنى و سلم ما معى و بلغنى و بلغ ما معى ببلاغك الحسن الجمیل. » حق تعالى حفظ كند او را و آن چه با اوست و به سلامت دارد او را و آن چه با اوست و برساند او را و آن چه با اوست.

آداب غسل و نماز و دعا در وقت ‏بیرون رفتن

آداب غسل و نماز و دعا در وقت ‏بیرون رفتن


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری