من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹

موزه های شهر بناب

موزه مردم‌ شناسی
حمام مهرآباد شهرستان بناب که به موزه مردم شناسی جنوب سهند تبدیل شده، تا سال 75 در مالکیت بخش خصوصی بوداین بنا توسط شهرداری بناب تملک و جهت مرمت در اختیار میراث فرهنگی آذربایجان شرقی قرار گرفت و ...