من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

بقعه های شهر تالش

آرامگاه سید شرفشاه
سید شرفشاه ، شاعر و عارف نامدار گیلانی و نخستین شاعری است که به گیلکی شعر گفته ، اشعاری از وی به زبان گیلکی و تالشی در مجموعه ای به نام دیوان پیر شرفشاه جمع آوری شده است.آرامگاه سید شرفشاه دولایی ...