من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

مسجد های شهر کرمان

مسجد حاج آقا علی (چهلستون)
مسجد «حاج آقاعلی» از آثار تاریخی عصر قاجار كه از سوی حاج آقاعلی معروف به زعیم الله از بازرگانان نامی كرمان در سال ۱۲۹۹ قمری بنا شده در معرض تخریب قرار گرفته است.این مسجد كه به سبك مسجد وكیل ...
مسجد پامنار
مسجد پامنار در خيابان فتحعلي شاه قرار دارد و از آثار دوره حكومت آل مظفر است . اين بنا دارای قدمت تاریخی زیادی می باشد در سال ‪ ۷۹۳ه.ق به فرمان عمادالدين سلطان محمود برادر شاه شجاع از خاندان آل‌مظفر ساخته شده و شامل سردر ورودي ومناره وصحن كوچكي است . نماي سردر اين مسجد با كاشيكاري مقرنس كار زيبايي تزئين يافته است
مسجد ملک
مسجد ملک یا مسجد امام، از بناهای دوران سلجوقی است که گنبد آجری و تزئینات آجر کاری زیبایی دارد. این مسجد در بافت قدیم شهر کرمان در میان خیابان امام خمینی، در بخش جنوبی ناحیه تاریخی بازار کرمان ...
مسجد جامع
مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاق و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته است.از جمله مساجد چهار ایوانی است که دارای سردر ...