من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

مسجد های شهر بروجرد

مسجد جامع
مسجد جامع بروجرد یكی ازكهن ترین مساجد غرب ایران است . بخش قدیمی این بناشبستان جنوبی و گنبد آن است كه همانند چهارطاقهای زمان ساسانیان می باشد . نقشه مسجد از نوع یك ایوانی است واز یك قسمت وسط به ...
مسجد قلعه
مسجد قلعه در محله "دودانگه" و در محله کوچکتری تحت عنوان "محله قلعه" واقع شده است که یک حمام دوبخشی بزرگ (مردانه و زنانه)در جنوب و آب انبار در شمال مسجد تحت این نام وجود داشته که در حال حاضر تخریب ...
مسجد سلطانی
مسجد سلطانی که امروزه با نام مسجد امام شناخته می‌شود یکی از بناهای تاریخی دیدنی شهر بروجرد است که در مرکز شهر و در کنار راسته بازار بروجرد بنا نهاده شده است. این مسجد در زمان فتحعلی شاه قاجار بر ...