من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

حمام های شهر کنگاور

حمام حسن خان
این حمام در محله «شرآباد» کنگاور قرار دارد. ورودی حمام در جبهه شمالی است. این ورودی از طریق هشتی ...
حمام قلعه
این حمام در ضلع جنوبی قلعه «ساری اصلان» کنگاور قرار دراد. سربینه حمام، محوط هشت ضلعی است که در هر ...
حمام حاج اصغر خان
این حمام در خیابان شهدا، بین دو محله گچ کن و گرگون کنگاور قرار دارد. سربینه حمام، فضایی هشت ضلعی ...