من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

حمام های استان کرمانشاه

حمام حسن خان
این حمام در محله «شرآباد» کنگاور قرار دارد. ورودی حمام در جبهه شمالی است. این ورودی از طریق هشتی کوچک گنبدداری به سربینه راه می یابد. سربینه یا رخت کن فضای مستطیل شکلی به ابعاد 50/7×35/3 متر است. در ...
حمام قلعه
این حمام در ضلع جنوبی قلعه «ساری اصلان» کنگاور قرار دراد. سربینه حمام، محوط هشت ضلعی است که در هر ضلع آن صفه ای ایجاد شده است. در دو صفه، درگاه ورودی و در پنج صفه دیگر، رخت کن دیده می شود. طاق تمام ...
حمام حاج اصغر خان
این حمام در خیابان شهدا، بین دو محله گچ کن و گرگون کنگاور قرار دارد. سربینه حمام، فضایی هشت ضلعی است و اضلاع آن دو به دو با هم برابرند. در هر ضلع سربینه، صفه ای به عرض دو متر و عمق 75/2 متر قرار دارد. ...
حمام حاج شهباز خان
حمام شهباز خان در بافت قديم شهر كرمانشاه در خيابان مدرس قرار دارد. اين حمام نيز مانند بسياري از حمام هاي دوره قاجاريه شامل سربينه يا رخت كن ، گرم خانه و خزينه هاي آب سرد و گرم است. سطوح داخل گنبد ...