من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

کاروانسرا های شهر بستک

کاروانسرای بون کوه
کاروانسرای بون کوه یکی از کاروان‌سراهای غرب استان هرمزگان در جنوب ایران است که مربوط به دوره زندیان است. این کاروان‌سرا در کوه زیر در بونه کوه لوز در بخش کوخرد شهرستان بستک هرمزگان واقع شده و ...
کاروانسرای مهران
کاروانسرای مهران یکی از کاروان‌سراهای غرب استان هرمزگان در جنوب ایران است که مربوط به دوره زندیان است.این کاروان‌سرا در منطقه مِهران در بخش کوخرد شهرستان بستک هرمزگان واقع شده و یکی از آثار ...
کاروانسراى گاگلکى
کاروانسرای گاگُلَکی آثاری تاریخی و باستانی در سره راه ارتباطی شهرستان لار ، شهرستان بستک به شهرستان بندر لنگه واقع شده ‌است .این کاروانسرا در سر راه قافله رو ( مالرو ) واقع بوده ، هم اکنون در ...
کاروانسرای کمبرده
کاروانسرای کُمبـِردُه یکی از کاروان‌سراهای غرب استان هرمزگان در جنوب ایران است که مربوط به دوره زندیان است. این کاروان‌سرا در پایهٔ کوه لاور در بخش کوخرد شهرستان بستک هرمزگان واقع شده و یکی ...
کاروانسرای سه‌نخود
کاروانسرای سه نخود اثری تاریخی، دیدنی و باستانی می‌باشد که در جنوب ایران بر سر راه ارتباطی شهرستان لار، شهرستان بستک به شهرستان بندر لنگه در غرب استان هرمزگان واقع شده‌است. این بنای تاریخی ...
کاروانسرای بهر ترک
کاروانسرای بُهر ترک یکی از کاروان‌سراهای غرب استان هرمزگان در جنوب ایران است که مربوط به دوره قاجاریه است. کاروانسرا روی تپه أی در بهر ترک واقع شده‌است، ودر فاصلهٔ ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی ...
کاروانسرای لرد محیا
کاروانسرای لَردِ محیا آثاری تاریخی و باستانی در سره راه ارطباتی شهرستان لار به بستک . لَرد مَحیا تفریحگاهی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع ...
کاروانسرای حیدرآبادی
کاروانسرای حیدر آبادی آثاری تاریخی و باستانی در سر راه ارطباتی شهرستان لار به شهرستان بستک . این کاروانسرا در جادهٔ قدیمی لار به صحرای باغ واقع شده‌است. این بنای تاریخی سازه‌ای سنگی با مصالح ...
کاروانسرای او شیرینو
کاروانسرای او شیرینو واقع در ۹ کیلومتری سمت جنوب کوخرد در پشتخه او شیرینو از توابع بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. سرپـنـاه ...
کاروانسرای کوردان
کاروانسرای کوردان واقع در روستای کوردان در بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. سرپـنـاه ومأمـن نیاز انسان بـه ...
کاروانسرای نیمه
کاروانسرای نیمه آثاری تاریخی و باستانی در سره راه ارطباتی شهرستان لار، شهرستان بستک به شهرستان بندر لنگه واقع شده‌است. بنای موسوم به «کاروانسرای نیمه» در کیلومتر ۲ جاده آسفالته لار، بستک و در ...
کاروانسرای بستک
کاروانسرای بستک واقع در شهر بستک در بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. «کاروانسرای بستک» (کاروانسرا) سر پناهی ...