من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

کلیسا های شهر جزیره خارک

کلیسای قدیمی جزیره خارک
در قسمت غربی جزیره خارك بقایای یك كلیسا و یك صومعه وجود دارد كه احتمالاً به مسیحیان زمان ساسانیان تعلق دارد. در داخل این كلیسا قبری با قطعات بزرگ سنگ تراشیده شده است و صحن سه گانه‌ای دارد كه به ...