من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

آب انبار های شهر میبد

آب انبار كلار
آب انبار كلار دقیقا روبروی در ورودی كاروانسرا جای گرفته و توازن معماری زیبایی به ساباط و سردرگاه بخشیده است . ساخت آب انبار بر اساس سنگنوشته ی آن مربوط به قرن 11 هجری قمری (1070) است و به روشنی همت ...