من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

آب انبار های استان یزد

آب انبار هفت بادگیر عصر آباد
در نزدیکی روستای متروک و تاریخی عصرآباد در یزد هفت بادگیر قد کشیده اطراف آب انبار، همانند دکل های کشتی غرق شده در حال دفن زیر ریگزارهای کویر هستند.عصر آباد روستایی متروک است که تا 60 سال پیش حدود ...
آب انبار كلار
آب انبار كلار دقیقا روبروی در ورودی كاروانسرا جای گرفته و توازن معماری زیبایی به ساباط و سردرگاه بخشیده است . ساخت آب انبار بر اساس سنگنوشته ی آن مربوط به قرن 11 هجری قمری (1070) است و به روشنی همت ...