من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

عمارت های شهر تهران

خانه قوام الدوله
این بنای زیبا که در سال 1253 قمری در زمان محمدشاه ساخته شد، متعلق به یکی از صاحب منصبان دوره قاجار ...
خانه صبا
به منظور بزرگداشت استاد ابوالحسن صبا بزرگ مرد تاریخ موسیقی معاصر ایران در آبان ماه 1353 بخشی از ...
خانه مستوفی الممالک
درکتابهای تاریخی آمده است که باغ و عمارت میرزا حسن خان مستوفی الممالک 60 هزار مترمربع وسعت داشته ...
خانه امام خمینی
خانه امام‌خمینی‌(ره‌) به مساحت 300 مترمربع (150 متر خانه و 150 متر حیاط‌) در یك طبقه پشت حسینیه جماران ...
خانه میرزا محمد قوام الدوله
خانه میرزا محمد قوام الدوله در 1253 ق یا 1211 ش‌، در زمان محمدشاه قاجار برای یكی از صاحب منصبان دوره ...
زور خانه بانک ملی
زورخانه بانك ملی در 1325 ساخته شده است‌. معماری ساختمان هر چند ساده و سنتی است‌، سردر سنگی بنا كه ...
کتابخانه و موزه ملی ملک
کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال 1375 در خانه ملک برپا بود. اما حاج حسین از آغاز کار، گسترش آن را از نظر ...
سقاخانه ظهیر الاسلام
گفته می‌شود كه حدود 100 سال پیش‌، حاج میرآخور زمانی كه از نزدیكی این محل عبور می‌كرد، نوری در این ...
رودخانه جاجرود
این رودخانه از شمال‌غرب به طرف جنوب شرق جاری است و از منطقه منشا (کوه‌های البرز) به ارتفاعات ...