من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

عمارت های استان همدان

خانه قدیمی منصوری
این خانه متعلق به مرحوم عبدالصمد منصوری است و حدود ۲۸۵۰ متر مربع مساحت دارد.
زیر بنای ساختمان ۴۷۰ متر و حیاط آن ۲۳۸۰ متر است. این بنا در 2 طبقه ساخته شده. طبقه زیرین تمامأ با طاق‌های ضربی و خشتی ساخته شده‌است.
خانه آیت الله شهید مدنی
خانه آیت الله شهید مدنی، از جمله آثار دوره معاصر، در خیابان شهدا شهرستان همدان، نزدیک حوزه علمیه این شهر قرار دارداین خانه با 432 متر مربع زیربنا در 2 طبقه ساخته شده استو طبقه اول این بنا دارای ...
خانه تاریخی لطفعلیان
سازنده و مالک اولیه خانه مرحوم محسن مصدقی معروف به مصدق الممالک بوده که در عصر فتحعلیشاه قاجار واسطه رابطه خویشاوندی که به دربار داشته با بهره‌گیری از معماران زبده آن دوره اقدام به ساخت این ...
خانه قدوسی
خانه قدیمی قدوسی که متعلق به شیخ علی قدوسی از عالمان نهاوند است دارای سر در ورودی زیبائی است که با نقوش هندسی آجری تزئین شده‌است و دو ستون نما در دو سوی سر در به زیبائی آن افزوده‌است. نمای بنا ...
خانه مسعودی
ِیكِی از خانه‌هاِی باقِی مانده از محله شاهزادگان، خانه مسعودِی است. تارِیخ اِیجاد اِین اثر ارزشمند بر كتِیبه‌اِی كه در كنار ورودِی شاه‌نشِین طبقه همكف نصب شده، سال 1290 هجرِی قمرِی را نشان ...