من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

آتشکده های شهر نیشابور

آتشکده آذربرزین‌ مهر
آتشکده آذربرزین‌مهر یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانیان و آتشکده دهقانان ‌است و در شهر نیشابور خراسان قرار دارد. این آتشکده در ارتفاع ۲۰۶۱ متری از سطح دریا و در کوهستان ریوند بین شاهرود، ...