من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

تنگ های استان هرمزگان

دره ستاره ها
دره ستاره ها با قدمت حدود 2 میلیون سال،كه اهالى بومى به آن ستاره افتاده یا استاره كفته نیز مى گویند ، بر اثر فرسایش خاك، سنگ و ماسه ناشى از باد و باران و رگبارها به وجود آمده است، شاهكار كم نظیر ...