من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

چشمه های استان کرمان

چشمه حسین آباد
چشمه حسین آباد در فاصله ۳۶ کیلومتری جنوب‌غربی رفسنجان واقع شده‌است. مظهر چشمه در سردابه‌ای که با پله پایین می‌رود و در زمین‌های آبرفتی دوران چهارم که اطراف آن را چین‌خوردگی‌هایی ...
چشمه آب معدنی قاسم آباد
چشمه قاسم آباد به فاصله ۶ کیلومتری شرق رفسنجان در روستای قاسم آبادواقع شده و در اصل قنات قدیمی است که آب آن از سالهای گذشته مورد استفاده درمانی، اهالی منطقه بوده‌است.
آب این چشمه در درمان بیماری‌های رماتیسمی، گوش و حلق و بینی موثر می‌باشد و همچنین اثر نیرو بخش نیز دارد.
چشمه معدنی آباد آوران
چشمه معدنی آباد آوران در ۵۸ کیلومتری شمال شرقی رفسنجان قرار گرفته و اطراف آن را منطقه شنهای روان دوران چهارم فرا گرفته‌اند و مظهر چشمه در دهانه کوهی به نام دره زرد که در امتداد کوه اوران است ...
چشمه معدنی گلی آونگ
چشمه معدنی گلی آونگ در جنوب شرقی سیر جان واقع شده و اطراف آنرا رسوبات آبرفتی دوران چهارم پوشانده است. ‏آب این چشمه از دسته آب های سولفاته سدیک و کلروره کلسیک است.
چشمه‌ آب‌ معدنی‌ ابارق‌
این‌ چشمه‌ در روستای‌ ابارق‌ از توابع‌ كرمان واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ چشمه‌ از دسته‌آبهای‌ كلروره‌ سدیك‌ و سولفاته‌ كلسیك‌ نیمه‌ گرم‌ است‌ و برای‌ دستگاه‌ هاضمه‌ بدن‌ مفید است‌. مصرف‌ این‌ دسته‌آبها در درمان‌ بیماریهای‌ مفصلی‌ نیز توصیه‌ می‌شود
چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بغرا
این‌ چشمه‌ در بخش‌ جوشان‌ از توابع‌ كرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ آن‌، از دسته‌ آبهای‌سولفاته‌ كلسیك‌ و بیكربناته‌ سدیك‌ گرم‌ است‌. مصرف‌ درمانی‌ این‌ دسته‌ آبها بیشتر خارجی‌ است‌ و برای‌بیماریهای‌ مفصلی‌ و نقرس‌ استفاده‌ می‌شود.
چشمه‌ آب معدنی‌ ته‌ خاتون‌
این‌ چشمه‌ در روستای‌ جوشان‌ از توابع‌ كرمان واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ این‌ چشمه‌گرم‌ از دسته‌ آبهای‌ كلروره‌ سدیك‌ و بیكربناته‌ كلسیك‌ گازدار است‌ و دارای‌ اثر آرام‌ بخش‌ در دردهای‌ مفصلی‌ وعصبی‌ است‌.
چشمه‌ آب معدنی‌ غرغره‌ (باب‌ ترش‌)
این‌ چشمه‌ در راین‌ كرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ چشمه‌ غرغره‌ از دسته‌آبهای‌ كلروره‌ سدیك‌ و بیكربنات‌ كلسیك‌ سنگین‌ است‌. این‌ نوع‌ آب‌ در درمان‌ خارجی‌ بیماریهای‌ لنفاتیسم‌،راشیتیسم‌، بیماریهای‌ پوستی‌، رماتیسمی‌ و برخی‌ بیماریهای‌ زنانه‌ مؤثر است‌.
چشمه‌ قلعه‌ عسگر
این‌ چشمه‌ در روستای‌ سلطان‌ آباد از توابع‌ كرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ این‌ چشمه‌ از دسته‌ آبهای‌ كلروره‌ سدیك‌ سنگین‌ است‌ و در بهبود بیماریهای‌ لنفاتیسم‌، راشیتیسم‌، برخی‌ بیماریهای‌ پوستی‌،روماتیسمی‌ و نیز بیماریهای‌ زنانه‌ مؤثر است‌.
چشمه‌های‌ آب‌ معدنی‌ اختیارآباد
چشمه‌های‌ آب‌ معدنی‌ جوقن‌، بی‌بی‌، شراء، جیوه‌ و مرتضی‌ علی‌ درمجاورت‌ دهكده‌ اختیارآباد از توابع‌ كرمان‌ واقع‌ شده‌اند. آب‌ این‌ چشمه‌ها از دسته‌ آبهای‌ كلروره‌ سدیك‌، سولفاته ‌كلسیك‌ و منیزیم‌ است‌.
چشمه‌ حسین‌ آباد
این‌ چشمه‌ در راین‌ كرمان‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ آن‌ از دسته‌ آبهای‌ بیكربناته‌ سدیك‌ است‌.این‌ نوع‌ آبها در دستگاه‌ گوارش‌ باعث‌ قلیائی‌ شدن‌ محیط‌ معده‌ و سپس‌ تحریك‌ ترشحات‌ آن‌ می‌گردند و درسیستم‌ كبدی‌ و لوزالمعده‌ و بزاق‌ اثر بهبود بخشی‌ دارند.