من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

غار های شهر پلدختر

غار کلماکره
غار کلماکره یک غار با اهمیت تاریخی است که ششمین گنجینه با ارزشمند دنیا که مربوط به دولت های باستان ایران مثل هخامنشیان و ساسانیان در آن قرار داشته است که به دلیل بی تدبیری مسئولان همگی از کشور ...