من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

قلعه های شهر کنگاور

حمام قلعه
این حمام در ضلع جنوبی قلعه «ساری اصلان» کنگاور قرار دراد. سربینه حمام، محوط هشت ضلعی است که در هر ضلع آن صفه ای ایجاد شده است. در دو صفه، درگاه ورودی و در پنج صفه دیگر، رخت کن دیده می شود. طاق تمام ...