من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

گنبد های شهر مراغه

گنبد کبود
سومین مزار از قبرهای پنج‌گانه مراغه که قبر مادر هلاکو نامیده می‌شود برجی کبود و زیبا به شکل منشور ده وجهی استپهلوهای این برج دارای طاق نما و حاشیه کاری و دندانه است و در کناره آنها پایه‌های ...
گنبد غفاریه
گنبد غفاریه که یکی از مزارهای پنجگانه شهر مراغه می باشد در نزدیکی رودخانه صافی چای قرار گرفته است و تاریخ ساخت آن به سال 725 قمری زمان جکومت ایلخانیان برمی گردد . گنبد غفاریه بنایی است مربع شکل که ...
گنبد مدور
گنبد مدور دومین مزار از قبرهای پنج‌گانه مراغه است این گنبد از برج‌های مراغه است که دارای پلانی مدور شامل دو طبقه سردابه و نمازگاه است که در سال 562 قمری با استفاده از مصالح سنگ‌های آهکی و ...
گنبد سرخ
گنبد سرخ یکی از قدیمی‌ترین بناهایی دورهٔ اسلامی است که در شهر مراغه از استان آذربایجان شرقی قرار دارداین بنا در جنوب غربی شهر مراغه قرار دارد. بنای گنبد سرخ در سال ۵۴۲ هجری به‌دستور عبدالعزیز ...