من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

گنبد های استان تهران

گنبد امیر اینانج
اين گنبد شامل محوطه‌اي وسيع و مدور است كه قطر دايره آن محوطه حدود 36 متر مي باشد و حفاري هاي انجام شده نشان مي دهد كه اين برج در واقع گورستان سلطنتي بوده است .به اعتقاد بسياري از مورخان ، اين مكان ...