من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گنبد های استان کرمان

گنبد جبلیه
گنبد جبلیه که به گنبدگبری نیز معروف است در عصر ساسانی و قبل از اسلام ساخته شده است . این گنبد هشت ضلعی تماما از سنگ ساخته شده است و تنها بنای سنگی کرمان می باشد .

بر اساس افسانه ها این گنبد از ملات شیر شتر ساخته شده و به همین دلیل است که به ان جبلیه یعنی چیزی که از شتر ساخته شده است می گویند .
گنبد مشتاقیه (سه گنبد)
گنبد مشتاقیه که به سه گنبد نیز شهرت دارد، در فلکه مشتاقیه کر مان قراردارد و در دوره قاجاریه احداث شده است. سه گنبد بر روی سه مقبره به نام مشتاق علیشاه، شیخ اسماعیل و کوثر علیشاه بنا گرد یده است. ...
گنبد سبز
گنبد سبز از بناهاى قرن هفتم هجرى شهر کرمان است که به قُپهٔ سبز نيز شهرت دارد. اين اثر از بقاياى مدرسه و آرامگاه قراختائيان کرمان به يادگار مانده که در اثر زلزله ۱۳۱۴ هجرى قمرى قسمت اعظم آن ويران ...