من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

روستا های شهر رودسر

دریاچه روستای صمد آباد
دریاچه صمد آباد یکی دیگر از عجائب منطقه اشکورات گیلان است که در روستایی صمدآباد قرار دارد. این روستا با روستاهای اکبرآباد، برمکوه، تلابنک، وگلخانی، دشتک و زراکی همسایه است و در 54 کیلومتری بخش ...