من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید :
5083

مکان های دیدنی خور و بیابانک
شهرستان خور وبیابان یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر خور می‌باشد. این شهرستان در مردادماه ۱۳۸۸ خورشیدی تأسیس شده‌است. در دوره قاجاریه خوروبیابانک را قرای سبعه می‌گفتند و بنا به نوشته اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان این قراء عبارت بودند از:جندق -فرخی-خور-بیاضه-ایراج-اردیب-مهرجان. از نوشته‌های مورخین و جغرافیدانان چنین بر می‌آید که منطقه خور و بیابانک به تناوب جزیی از استان یزد، خراسان، قومس به شمار می‌رفته‌است. در قرن چهارم و پنجم هجری از توابع خراسان و یزد و در دوران صفویه و قاجاریه از توابع یزد و سمنان بوده‌است. اسناد راهگشا در این مورد،سفرنامه ناصر خسرو،نزهه القلوب حمدالله مستوفی قزوینی،احسن التقاسیم مقدسی،المسالک و الممالک استخری،معجم البلدان یاقوت حموی،صوره الارض ابن حوقل و.... می‌باشد. در منطقه خور و بیابانک ۱۲۶ آبادی بزرگ و کوچک وجود دارد که در اینجا با تقسیم منطقه به هشت روستای مادر و دهکده‌های اقماری آنها به بررسی شناسنامه هر یک می‌پردازیم. روستاهای بخش خور از نوع متراکم اند و خانه‌ها در مظهر قنات چشمه و یا در راستای جوی آب پیش رفته‌اند. چنانکه در شهر خور بافت قدیمی بر روی کانال قنات دهزیر بنا گشته‌است. مواد و مصالح خانه‌های روستایی از گِل و خشت و سقف خانه‌ها گنبدی و یا تخت با اندود کاهگل است. در دوران معاصر خانه‌ها به سبک و سیاق شهرهای بزرگ ساخته می‌شود.روستاهای جنوبی خورو بیابانک از جمله روستای ۵۰۰۰ ساله ایراج ،روستای اردیب و بازیاب از آب شیرین و آب و هوای نسبتا بهتری برخوردارند. و در این روستاهامیوه هایی از قبیل انار،انگور، زردآلو ، سیب ،انواع توت، انجیر و... بیشتر از مصرف روستاها به عمل می آید و به مرکز شهرستان و روستاهای دیگر نیز ارسال می شود.انواع فواکه به قدر گنجایش در جندق و اردیب و ایراج هست اما در فرخی و خورو بیاضه و مهرجان غیر از نخل و درخت انار هیچ نیست .روستای اردیب مقر فرمانروایی منطقه بوده ودارای آثارواماکن قدیمی من جمله خانه های قدیمی دیوانخانه اسماعیل خان عرب عامری،خانه خلوت سهام السلطنه ،خانه مرحوم محمدرضابیک زفرقندی (درمرکز بافت قدیمی روستاست وحال حاضر به سه قسمت تقسیم شده که ازسه درمجزابه میدان وازطریق زیرزمین وتونل به آب انبارقدیمی راه داشته است)،خانه محمدابراهیم بیک زفرقندی و...می باشد.در تپه های باستانی روستای ایراج که در سالهای اخیر مورد اکتشفاف قرار گرفته است اشیائی با قدمت ۴۵۰۰ سال تا ۵۰۰۰ سال بدست آمده و این تپه ها به ثبت میراث فرهنگی استان اصفهان رسیده است. همچنین قبرستان گبرهای ایراج ،دخمه ایراج و، قلعه های بیاضه ، گرمه و ایراج ، همچنین قبرستان کشته های گرمه و آثار دیگر نشان دهنده قدمت شهرستان خورو بیابانک می باشد.


نقشه مکانی های دیدنی خور و بیابانک