من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۹

بازدید :
2772

مکان های دیدنی خاش
خاش یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۸۵ برابر با ۵۶۶۸۳ نفر است.


خاش دارای کارخانه سیمان است. کشاورزی در روستاهای پیرامون خاش بیشتر توسط مهاجران یزدی انجام می‌گیرد.

طوایف این شهرستان عبارتند از:کردی- ریگی -شهنوازی-میربلوچ زهی - تمندانی - براهویی- جمال زهی،خاشی-هاشم زهی -مرادزهی-محمودزهی-شهلی بر-قلندر زهی- و غیره.

خاش در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ از مارکز مهم مهاجرپذیر شرق ایران شد به‌طوری که بر پایه سرشماری سال ۱۳۶۵ خورشیدی، شمار مهاجران شهر خاش بیش از یک‌ششم کل جمعیت شهر بود. بیشتر این مهاجران را شهروندان کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان تشکیل می‌دادند


نقشه مکانی های دیدنی خاش


پیشینه

در دهه ۱۸۶۰ میلادی، در ناحیه خاش و سرباز و آن‌چه که به منطقه سرحد معروف است، سعیدخان کُرد که به سردار سرحد نام‌آور بود با پشتیبانی انگلیسی‌ها ادعای استقلال داشت. انگلیس می‌خواست با ایجاد کشورهای کوچک در منطقه، حائل‌هایی میان روسیه و هند پدید آورد تا دسترسی روس‌ها به هندوستان را دشوار نماید. این سیاست انگلیس به خاطر کوشش‌های فرمانداران ایرانی منطقه از جمله ابراهیم‌خان سعدالدوله که سپاهیانشان بیشتر از بلوچ‌ها تشکیل می‌شد، در منطقه خاش و بلوچستان ایران شکست خورد.