من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

بازدید :
6636

مکان های دیدنی بندر لنگه
بندر لنگه یکی از شهرهای استان هرمزگان ایران است. این شهر مرکز شهرستان بندر لنگه و یکی از بنادر مهم جنوب کشور است.

براساس اطلاعات موجود در ۵۴ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و در ۲۶ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی از نصف النهار مبدأ واقع شده‌است.
فاصله بندر لنگه تا شهر لار ۲۸۰ کیلومتر و تا بندر عباس ۱۹۲ کیلومتر و تا بوشهر ۴۲۰ کیلومتر و تا شهر بستک ۱۷۰ کیلومتر است. هوای شهر بندر لنگه مانند سایر شهرهای ساحلی مرطوب و در تابستان گرم است.بعلت دوری مسافت و صعب و العبور و ناامن بودن راهها بندرلنگه از دیرباز از طریق هوایی با تهران شیراز و بندرعباس وصل بوده است.


نقشه مکانی های دیدنی بندر لنگه


شهرستان بندرلنگه در ۲۵۱ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس ، یکی از قدیمی ترین بنادر جهان است. این شهرستان از سمت شمال با استان فارس و شهرستان بستک از سمت جنوب به خلیج فارس و از سمت شرق به شهرستان بندر خمیر و از غرب با شهرستان پارسیان هم مرز می باشد.وسعت این شهرستان معادل ۸۲۱۰ کیلومتر مربع و ۱۱،۵ درصد خاک استان را شامل می شودو دارای چهار نقطه شهری به نام های بندرلنگه ، کنگ ،بندر چارک و کیش می باشد . بر اساس نتایج سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهرستان ۱۱۶ هزار نفر ثبت شده که بر این اساس میزان تراکم جمعیت در این شهرستان معادل ۱۴،۱ نفر در کیلومتر مربع می باشد….

شهرستان بندرلنگه ، منطقه ای باالنسبه ناهموار و دنباله رشته کوه زاگرس جنوبی که از تعدادی رشته کوه با قله های نه چندان بلند ، تعدادی دشت کوچک و بزرگ ،چندین جلگه میانکوهی و پایکوهی ، و بیش از ۳۰۰کیلومتر جلگه کم عرض ساحلی و یک چانه کم عمق بنام شوره زار مهرگان تشکیل شده است.از نظر توپوگرافی شهرستان بندرلنگه دارای دو شیب عمومی است یکی غربی – شرقی که امتداد کوههای موازی است و دیگری شمالی – جنوبی با شیب کوهپایه ای که میل به ساحل دریا دارد. از ارتفاعات شهرستان بندرلنگه به تبعیت از ناهمواری های استان دنباله چین خوردگی های منظم زاگرس هستند و همگی به طور منظم در امتداد و موازی با ساحل دریا استقرار دارند . ارتفاعات منفرد شهرستان در ردیف کوههای بسیار مرتفع محسوب می گردد. کوه شور (شب) در شمال شرقی بندرلنگه با ارتفاع ۲۶۸۱متر و کوه بادینی در شمال بندرلنگه با ارتفاع ۲۲۲۵متر از بلند ترین نقاط این شهرستان محسوب می شود. بطور کلی می توان گفت شهرستان بندرلنگه یکی از شهرستان های پر عارضه و ناهموار استان هرمزگان است .

اقلیم : شهرستان بندرلنگه در عرض جغرافیاییبسار پایین قرار دارد و تا مدار استوایی فاصله چندانی ندارد و به علت نزدیکی به مدار راس السرطان دارای آب و هوایی گرم است و از لحاظ تقسیم بندی اقلیمی در ردیق اقلیم گرم و مرطوب به حساب می آید و در هیچ ماه و روزی از سال درجه حرارت به کمتر از ۶ درجه سانتی گراد نرسیده است . پیشینه تاریخی و گردشگری :

شهر بندرلنگه با ارتفاع ۱۴ متر از سطح دریا و تاریخی درخشان و پر رونق هنوز به عنوان عروس و مروارید خلیج فارس دارای قابلیت ها و مزیتهای فرواوانی می باشد. مهمترین آثار باستانی بندرلنگه عبارت است از :مسجد علی – مناره ابن عباس که احتمال دارد مربوط به دوره قاجاریه باشد (۱۲۸۰ ق) – مسجد غیاث (۱۲۹۰ ق) - مسجد حاجی خداداد – مسجد افغان (۱۲۷۰ ق) مسجد آقا سید عبدالقاهر – حسینیه غضنفری – قلعه ی لشتان – باغستان گشته – بندر ملو .

جمعیت و نیروی انسانی :

جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۷۵ ، معادل ۸۰۰۷۹ نفر بوده که ۲۴/۵۱ درصد در مناطق شهری . ۷۶/۴۸ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته اند . جمعیت شهرستان بندرلنگه طی یک دهه با میانگین رشد سالانه ۳،۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۶۰۸۶ نفر رسیده است.از لحاظ جنسیت ۶۱۹۳۱ نفر جمعیت مرد و ۵۴۱۵۵ نفر را زنان تشکیل می دهند . بنابر این نسبت جنسی مرد به زن برابر ۱۱۴ می باشد. این نسبت در مناطق شهری ۱۲۱ و در نقاط روستایی ۱۰۶ می باشد . جمعیت شهری این شهرستان طی سالهای ۷۵-۱۳۸۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است و با متوسط رشد سالیانه ۴،۸ درصد( بالاتر از رشد جمعیت کل شهرستان ) به بیش از ۶۵ هزار نفر رسیده است . به عبارت دیگر میزان شهر نشینی آن معادل ۵۶ بوده که نشان از غلبه جمعیت شهری بر روستا دارد. نرخ روستا نشینی نیز حدود ۴۳ درصد است که در مقایسه با استان در سطح پایین تری قرار دارد. تعداد خانوار های شهرستان معادل ۲۴۷۸۹ خانوار است که تز این تعداد ۷/۶۱ درصد در مناطق شهری و ما بقی در مناطق روستایی ساکن هستند . تنها ۴ خانوار غیر ساکن نیز در سال مذکور سر شماری شده اند . بعد خانوار در این شهرستان از ۵/۵ در سال ۷۵ به ۷/۴ نفر در سال ۸۵ کاهش پیدا کرد است . که به ارقام متناظر استانی (۴۳/۵ و ۶۱/۴ ) نزدیک شده است . بعد خانوار در مناطق شهری و روستایی در سال ۸۵ نیز به ۳/۴ و ۴/۵ می باشد .

نیروی انسانی :

جمعیت فعال شهرستان بندر لنگه در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۷۱۶۷ نفر بوده است این میزان در نقاط شهری ۵/۶۴ درصد و در نقاط روستایی ۵/۳۵ درصد می باشد .از کل جمعیت شهرستان بندر لنگه در سال مذکور ۹۳،۸۵ درصد در گروههای مختلف شغلی به کار اشتغال داشته اند. بنابراین نرخ اشتغال معادل ۸۵/۹۳ درصد محاسبه می گردد. همچنین ۶۵ درصد شاغلین مریبوط به مناطق شهری و ۳۵ درصد نیز به مناطق روستایی تعلق دارند. در سال ۱۳۸۵ از کل جمعیت فعال تعداد ۲۲۸۶ نفر بیکار می باشند . بر این اساس نرخ بیکاری این شهرستان معادل ۶،۲ درصد می باشد .

تراکم و پراکنش جمعیت :

بر اساس نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن تعداد ۱۳۸ آبادب دارای سکنه در مساحت ۸/۸۲۱۰ کیلومتر مربع پراکنده اند . بنابراین جمعیت ۱۱۶هزار نفری این شهرستان دارای تراکم ۱/۱۴ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که حدود ۶۲/۵ درصد کمتر از متوسط استان (۷۲/۱۹ نفر در کیلومتر مربع ) می باشد. میزان تراکم جمعیت در هر کیلو متر مربع این شهرستان طی سالهای ۶۵ و۷۵ ،نیز به ترتیب ۵/۷ و ۸/۹ نفر در کیلومتر مربع بوده .همچنین بر اساس دیگر یافته های همین سر شماری (۱۳۸۵) تعداد واحد های مسکونی شهرستان بندرلنگه ۲۳۵۱۶ واحد می باشد . این رقم در استان معادل ۲۶۸۷۲۵ واحد مسکونی می باشد. تعداد واحدهای مسکونی این شهرستان بالغ بر ۷۵/۸ درصد استان را شامل می شود که اندکی بیش از سهم جمعیتی آن نسبت به استان است. سهم متوسط جمعیتی همانگونه مه قبلا نیز گفته شد ۲۷/۸ درصد می باشد. بنابراین در این شهرستان در هر واحد مسکونی بطور متوسط ۹۴/۴ نفر ساکن هستند که اندکی بیش از بعد خانوار شهرستان (۷/۴ نفر) می باشد. تحلیل شاخص های اشتغال و بیکاری شهرستان بندرلنگه طی دهه ۸۵ – 75 :

نرخ مشارکت شهرستان بندرلنگه بر اساس سر شماری سال ۱۳۷۵ برابر ۶۱/۳۱ درصد است .بر این اساس نرخ مشارکت شهرستان بندرلنگه در سر شماری سال 1375 از متوسط استان پایین تر بوده است این موضوع یکی از دلایل مهم پایین بودن نرخ بیکاری در این شهرستان است . طبق ادبیات موجود توسعه ، مشارکت جامعه در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی یکی از عوامل مهم و لازم توسعه است که می تواند علاوه بر افزایش درآمد ناخالص داخلی زمینه را برای ارتقا سایر شاخص های توسعه به خوبی فراهم آورد .بر اساس سر شماری سال ۱۳۸۵ جمعیت فعال ۱۰ساله و بیشتر شهرستان بندرلنگه ۳۷۱۶۷ نفر بوده است.جمعیت فعال روستایی شهرستان در این سال ۱۳۱۹۳ نفر و جمعیت فعال شهری آن ۲۳۹۷۴ نفر می باشد .سهم جمعیت فعال روستایی از جمعیت فعال شهرستان ۳۵،۵ درصد است.

همچنین تعداد شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان در این سال برابر ۳۴۸۸۱ نفر بوده است .

تعداد شاغلین بخش کشاورزی در این سال معادل ۵۷۰۷ نفر و سهم این بخش در کل اشتغال شهرستان حدود ۳۶،۴ درصدمی باشد . تعداد شاغلین بخش صنعت و معدن شهرستان معادل ۷۴۱۶ نفر و سهم اشتغال این بخش نیز حدود ۲۱،۳ درصد است. در نهایت تعداد شاغلین بخش خدمات شهرستان بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ برابر ۲۱۷۴۶ نفر و سهم آن از اشتغال شهرستان حدود ۶۲،۳ درصد است .ترکیب اشتغال شهرستان غلبه و گسترش زیاد بخش خدمات را در اقتصاد آن بخوبی نشان می دهد .

برتری بخش خدمات به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و نقش شهرستان طی سالهای اخیر به عنوان پل ارتباطی بندر منطقه آزاد کیش و همچنین محدودیتهای منابع آب و خاک و سایر محدودیتهای بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی تا حدودی قابل قبول است . اما کاهش مطلق شاغلین در بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن با توجه به منابع شیلاتی در اختیار و زمینه های معدنی شهرستان سرمایه گذاری بیشتری را در این بخشها الزامی می کند . درصد رشد شاغلین بخش کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات نسبت به ۳۰سال گذشته به ترتیب ۸،۸- ۱۸- ۲۲۴،۸ درصد می باشد.همچنین تعداد شاغلین روستایی شهرستان در سال۱۳۸۵ حدود ۱۲۲۰۶ نفر و سهم آنها از اشتغال شهرستان حدود ۳۵ درصد بوده است .

تعداد بیکاران شهرستان علیرغم کاهش نرخ فعالیت طی سالهای ۱۳۵۵ الی ۱۳۸۵ همگام با تغییرات نرخ بیکاری نوسانات زیادی داشته و از ۲۳۹۶ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۲۲۸۶ نفر در سال ۱۳۸۵ رسیده است . تعداد بیکاران در سطح شهرها ۱۲۹۹ نفر و در سطح روستاها ۹۸۷ نفر هستند . تعداد بیکاران شهرستان بندرلنگه در این سال حدود ۴،۵ درصد از بیکاران سطح استان را تشکیل می دهند که نسبت به سهم جمعیت این شهرستان از جمعیت استان که حدود ۸ درصد است جایگاه خوبی دارد .

نرخ بیکاری شهرستان بندرلنگه در سال ۱۳۸۵ حدود ۶،۱۵ درصد محاسبه شده است این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری استان در این سال ۱۲،۱۷ درصد است . به عبارتی نرخ بیکاری شهرستان بندرلنگه در سرشماری ۱۳۸۵ وضعیت به مراتب بهتری نسبت به متوسط استان نشان می دهد .

نرخ بیکاری مناطق روستایی شهرستان (۷،۴۸ درصد) هر چند نسبت به مناطق شهری شهرستان (۶،۱۵ درصد) وضعیت مناسبی ندارد اما نسبت به متوسط نرخ بیکاری مناطق روستایی استان (۱۴،۹۶ درصد) وضعیت به مراتب بهتری را نشان می دهد .

تفاوت نرخ بیکاری شهری و روستایی در سال ۱۳۸۵ برابر ۱،۳۳ است به هر حال سیاستهای توسعه اشتغال استان باید در راستای از بین بردن این تفاوتها همراه با افزایش نرخ مشارکت و تثبیت نرخ بیکاری باشد .

فاصله بندر لنگه با شهرهای اطراف

فاصله بندر لنگه تا شهر لار ۲۸۰ کیلومتر و تا بندر عباس ۱۹۲ کیلومتر و تا بوشهر ۴۲۰ کیلومتر و تا شهر بستک ۱۷۰ کیلومتر است. هوای شهر بندر لنگه مانند سایر شهرهای ساحلی مرطوب و در تابستان گرم است.

طبیعت

اغلب زمینهای شهرستان بندر لنگه دارای قابلیت مرتعی است ومناسب‌ترین اراضی جهت استفاده‌های مرتعی وبرداشت علوفه محسوب می‌شوند. در اطراف لنگه درختان بزرگ و تنوهمندی وجود دارد مانند: کُنار، کُور و سمر، سَلَم و غیره، در زمان قدیم مردمان لنگه از هیزم این درختان برای پخت و پز وبرای تدفئه خانهاشان استفاده می‌کرده‌اند.

در کوههای اطراف بندر لنگه حیوانات و پرندگان مختلفی وجود دارند مانند: آهو، روباه، گرگ، شغال، جوجه‌تیغی وکفتار. از پرندگان مانند: کبک، شاهین، و قُمری و بلبل و تیهو غیره از پرندگان کوهی وصحرائی.