من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت اسپانيا

(Spain embassy) سفارت اسپانيا
نام سفارت اسپانيا
پایتخت اسپانيا مادريد
تلفن ۲۲۵۶۸۶۸۱-4
فکس ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵
روز و ساعت کاری سفارت اسپانيا یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏
آدرس سفارت اسپانيا دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی‏