من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سفارت استراليا

(Australia embassy) سفارت استراليا
نام سفارت استراليا
پایتخت استراليا كانبرا
تلفن ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸۸۷۲۴۴۵۶
فکس
روز و ساعت کاری سفارت استراليا یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰
آدرس سفارت استراليا خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه ۲۳- پلاک ۲‏