من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت استراليا

(Australia embassy) سفارت استراليا
نام سفارت استراليا
پایتخت استراليا كانبرا
تلفن ۸۳۸۶۳۶۶۶، Û¸Û¸Û·Û²Û´Û´ÛµÛ¶
فکس
روز و ساعت کاری سفارت استراليا یکشنبه تا چهارشنبه Û±Ûµ/Û³Û°- Û·/Û³Û° Ùˆ پنجشنبه Û±Û´/Û´Ûµ- Û·/Û³Û°
آدرس سفارت استراليا خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه Û²Û³- پلاک Û²‏