من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت اسلووانيا

(Slovenia embassy) سفارت اسلووانيا
نام سفارت اسلووانيا
پایتخت اسلووانيا لیوبلیانا
تلفن ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏
فکس ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏
روز و ساعت کاری سفارت اسلووانيا یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰
آدرس سفارت اسلووانيا پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏‏