من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت اسلووانيا

(Slovenia embassy) سفارت اسلووانيا
نام سفارت اسلووانيا
پایتخت اسلووانيا لیوبلیانا
تلفن ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏
فکس ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏
روز و ساعت کاری سفارت اسلووانيا یکشنبه تا چهارشنبه Û±Û¶/Û³Û°- Û¸/Û³Û° Ùˆ پنجشنبه Û±Ûµ- Û¸/Û³Û°
آدرس سفارت اسلووانيا پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏‏