من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت افغانستان

(Afghanistan embassy) سفارت افغانستان
نام سفارت افغانستان
پایتخت افغانستان كابل
تلفن ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶
فکس ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏
روز و ساعت کاری سفارت افغانستان
آدرس سفارت افغانستان بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم‏