من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱

سفارت امارات متحده ‏عربي

(United Arab ‎Emirates embassy) سفارت امارات متحده ‏عربي
نام سفارت امارات متحده ‏عربي
پایتخت امارات متحده ‏عربي ابوظبي
تلفن ۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵
فکس ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶
روز و ساعت کاری سفارت امارات متحده ‏عربي شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰
آدرس سفارت امارات متحده ‏عربي ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏