من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

سفارت انگلستان

(United Kingdom embassy) سفارت انگلستان
نام سفارت انگلستان
پایتخت انگلستان لندن
تلفن ۶۴۰۵۲۰۰۰
فکس
روز و ساعت کاری سفارت انگلستان یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰
آدرس سفارت انگلستان خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏‏