من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت ايتاليا

(Italy embassy) سفارت ايتاليا
نام سفارت ايتاليا
پایتخت ايتاليا رم
تلفن ۶۶۷۲۶۹۵۵
فکس ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏
روز و ساعت کاری سفارت ايتاليا یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏
آدرس سفارت ايتاليا انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏