من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت بحرين

(Bahrain embassy) سفارت بحرين
نام سفارت بحرين
پایتخت بحرين منامه
تلفن ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳
فکس ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶
روز و ساعت کاری سفارت بحرين شنبه تا چهارشنبه Û±Ûµ- Û¸/Û³Û°
آدرس سفارت بحرين بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏‏