من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

سفارت بلژيك

(Belgium embassy) سفارت بلژيك
نام سفارت بلژيك
پایتخت بلژيك بروكسل
تلفن ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏
فکس ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏
روز و ساعت کاری سفارت بلژيك یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏
آدرس سفارت بلژيك ولی عصر- خیابان ‏فیاضی(فرشته)- پلاک ‏‏۱۵۵‏‏