من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت بلغارستان

(Bulgaria embassy) سفارت بلغارستان
نام سفارت بلغارستان
پایتخت بلغارستان صوفيه
تلفن ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏
فکس ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏
روز و ساعت کاری سفارت بلغارستان یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- Û¹
آدرس سفارت بلغارستان ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه Û¶-Ù¾ ‏‏۴۰‏‏