من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سفارت بنگلادش

(Bangladesh embassy) سفارت بنگلادش
نام سفارت بنگلادش
پایتخت بنگلادش داكا
تلفن ۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸
فکس ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏
روز و ساعت کاری سفارت بنگلادش شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏
آدرس سفارت بنگلادش ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏‏