من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱

سفارت تاجیکستان

(Tajikistan embassy) سفارت تاجیکستان
نام سفارت تاجیکستان
پایتخت تاجیکستان دوشنبه
تلفن ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏
فکس ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏
روز و ساعت کاری سفارت تاجیکستان (جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹
آدرس سفارت تاجیکستان باهنر(نیاوران)- خیابان ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏‏