من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت تاجیکستان

(Tajikistan embassy) سفارت تاجیکستان
نام سفارت تاجیکستان
پایتخت تاجیکستان دوشنبه
تلفن ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏
فکس ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏
روز و ساعت کاری سفارت تاجیکستان (جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه Û±Û²- Û¹
آدرس سفارت تاجیکستان باهنر(نیاوران)- خیابان ‏زینعلی- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ سوم- ‏پلاک ۱۰‏‏