من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

سفارت تايلند

(Thailand embassy) سفارت تايلند
نام سفارت تايلند
پایتخت تايلند بانكوك
تلفن ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏
فکس ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏
روز و ساعت کاری سفارت تايلند یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û¶/Û³Û°- Û¸/Û³Û°
آدرس سفارت تايلند بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- Ú©ÙˆÚ†Ù‡ ‏استقلال- پلاک ۴‏‏