من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت Ú†Ùƒ

(Czech ‎Republic embassy) سفارت Ú†Ùƒ
نام سفارت Ú†Ùƒ
پایتخت Ú†Ùƒ پراگ
تلفن ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏
فکس ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏
روز و ساعت کاری سفارت Ú†Ùƒ یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²- Û¹
آدرس سفارت Ú†Ùƒ لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏‏