من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

سفارت دانمارك

(Denmark embassy) سفارت دانمارك
نام سفارت دانمارك
پایتخت دانمارك كپنهاك
تلفن ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰
فکس ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏
روز و ساعت کاری سفارت دانمارك دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹
آدرس سفارت دانمارك خيابان شريعتي- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتي- ‏پلاک ۱۰‏‏